DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest DASZU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierza Pużaka 2 lok. 10, 02-495 Warszawa.
  2. Dane osobowe użytkowników i osób odwiedzających Serwis będą przetwarzane przez Usługodawcę, w celach świadczenia usług, archiwizacji, dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a w przypadku wyrażenia przez niego odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

    a) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania w Serwisie;

    b) Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;

    c) każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

    d) Usługodawca może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

Czytaj